کارتن لمینتی:
هنگامی که نوع چاپ و کیفیت چاپ بسیار مهم باشد مانند کارتن های جارو برقی و لوازم الکترونیکی ، ابتدا چاپ مورد نیاز توسط دستگاه های چاپ افست بر روی مقوا چاپ میشود سپس مقوای چاپ شده به وسیله دستگاه لیمنت بر روی ورق کارتن چسبانده میشود و با دستگاه دایکات به آنها شکل داده میشود.
GDO_656024_1422621388_3440

4.5/5 - (4 امتیاز)