فلوتینگ یا کاغذ کنگره دار در واقع همان لایه میانی بین دو لایه صاف در کارتن های سه لایه است که شکل موجدار دارند و باعث استحکام بیشتر میشود.