کارتن دارو

کارتن دارو و دلیل استفاده آن برای داروها / کارتن سازی گلبرگ

استفاده از دارو از گذشته تا کنون یکی از نیازهای ضروری انسان ها جهت بقا بوده است. از مراحل تولید دارو اگر بگذریم بسته بندی داروها نیز بح...

ادامه مطلب

خرید اینترنتی کارتن

خرید اینترنتی کارتن – روش های خرید کارتن / کارتن سازی گلبرگ

اهمیت کارتن در کارهای روزمره بر هیچکس پوشیده نیست. اگر تا چندی پیش فقط چند نوع کارتن برای بسته بندی وسایل در اختیار داشتیم اکنون انواع ...

ادامه مطلب

کارتن تخم مرغ صادراتی

کارتن تخم مرغ صادراتی – سفارش و خرید آن از کارتن سازی گلبرگ

بیشتر مرغداران برای بسته بندی تخم مرغ های خود از کارتن تخم مرغ صادراتی و معمولی استفاده می کنند تا بتوانند هم از تخم مرغ های خود محافظت...

ادامه مطلب