بسته بندی صنعتی

بسته بندی صنعتی – بسته بندی محصولات صنعتی / کارتن سازی گلبرگ

در گذشته تمامی فعالیت های اقتصادی و تجاری به صورت ساده و ابتدایی انجام می شد تا اینکه انقلاب صنعتی رخ داد. در انقلاب صنعتی کارتن های مق...

ادامه مطلب

کارتن بسته بندی قطعات صنعتی

کارتن بسته بندی قطعات صنعتی و انواع آنها / کارتن سازی گلبرگ

قطعات صنعتی، در حین انتقال، بارگیری و تخلیه در معرض آسیب بالایی هستند و نیاز به محافظت بیشتری دارند. از ﺁنجایی که قطعات مختلف باید مساف...

ادامه مطلب