قیمت کارتن مقوایی به نوع جنس و کیفیت آن بستگی دارد. مواد اولیه ساخت ورق در کیفیت و قیمت موثر است بنا براین هر چه کیفیت مواد اولیه بهتر باشد کارتن با کیفیتتر