کارتن های بسته بندی مواد غذایی به دلیل کاربرد در ابعاد و اجناس مختلف تنوع بسیار بالایی دارند و میتوانند در هر طرحی و ابعادی عرضه شوند.