کارتن بسته بندی ماسک

کارتن بسته بندی ماسک – جعبه بسته بندی ماسک/کارتن سازی گلبرگ

جعبه های بسته بندی ماسک برای صادرات و حتی توزیع در سطح کشور باید در کارتن مادر قرار گیرند، این کار به این علت انجام می شود که جعبه های ...

ادامه مطلب

کارتن (جعبه) بسته بندی خشکبار

بسته بندی خشکبار (داخلی + صادراتی) / ایده های جدید بسته بندی

طراحی جدیدترین بسته بندی خشکبار باید به گونه ای باشد که باعث سهولت در حمل شود. جعبه خشکبار باید دارای طراحی باشد که هنگام جا به جایی با...

ادامه مطلب